top of page

RODO

Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy ProGiewont - Producenta gołebników i Hodowcy Gołębi

 

Ostatnia aktualizacja: 

 

1. Wprowadzenie

Firma ProGiewont, będąca producentem i hodowcą gołębi, zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie przejrzystości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

 

2. Rodzaje Zbieranych Danych

 

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 • Dane płatnicze (jeśli są wymagane przy transakcjach).

 • Dane dotyczące hodowli i zakupu gołębi.

 • Dane techniczne związane z korzystaniem z naszej strony internetowej (adres IP, dane przeglądarki, lokalizacja).

 • Dane pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii.

 

3. Cel i Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Realizacji zamówień na gołębie oraz usługi hodowlane.

 • Obsługi klienta, w tym udzielania informacji i wsparcia.

 • Udoskonalania naszych produktów i usług.

 • Wysyłania informacji marketingowych, jeśli klient wyraził na to zgodę.

 • Spełniania naszych zobowiązań prawnych.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: umowa (w przypadku realizacji zamówień), zgoda klienta (jeśli dotyczy marketingu), oraz prawnie uzasadniony interes firmy ProGiewont.

 

4. Udostępnianie Danych

 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji usług (np. dostawcom), spełnienia wymogów prawnych lub na podstawie zgody klienta.

 

5. Bezpieczeństwo Danych

Zabezpieczamy dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie i kontrole dostępu.

6. Prawa Osób Przetwarzanych Danych

Osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.

 • Sprostowania nieprawidłowych danych.

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

 • Ograniczenia przetwarzania danych.

 • Przenoszenia danych do innego podmiotu.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu.

 

7. Cookies

 

Nasza strona internetowa może używać plików cookies w celu poprawy jakości usług. Możesz zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce.

 

8. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Każda zmiana będzie publikowana na naszej stronie internetowej.

 

9. Kontakt

 

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [adres e-mail kontaktowy] lub [numer telefonu kontaktowy].

Ta Polityka Prywatności została wprowadzona w celu ochrony Twojej prywatności oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

10. Przetwarzanie Danych Osobowych Osób Trzecich

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób trzecich, takich jak kontakty referencyjne lub dane dotyczące zakupu gołębi od innych hodowców, zobowiązujemy się do informowania tych osób o przetwarzaniu ich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

11. Przechowywanie Danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym okresie dane mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych lub statystycznych.

 

12. Międzynarodowe Przekazywanie Danych

 

Jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w tej Polityce Prywatności, dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim przypadku podejmiemy odpowiednie środki, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

13. Prawo do Złożenia Skargi

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 

14. Zgoda na Przetwarzanie Danych

 

Korzystając z naszych usług i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z tą Polityką Prywatności.

 

15. Kontakt z Nami

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [adres e-mail Inspektora Ochrony Danych].

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią naszych działań mających na celu ochronę Twojej prywatności i zapewnienie transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzasz, i za korzystanie z naszych usług.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Firma ProGiewont zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub w celach przetwarzania, poinformujemy Cię o tych zmianach poprzez publikację zaktualizowanej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej oraz odpowiednimi środkami komunikacji, jeśli to konieczne.

 

17. Wybór Prywatności i Kontrola Danych

 

Rozumiemy, że Twoje dane osobowe są ważne, dlatego dajemy Ci możliwość wyboru, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych lub dokonać aktualizacji swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.

 

18. Edukacja i Współpraca

 

Dążyć będziemy do edukacji naszych pracowników i partnerów na temat znaczenia ochrony prywatności oraz przestrzegania naszej Polityki Prywatności. Współpracujemy również z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

19. Skontaktuj się z Nami

 

Jeśli masz pytania, uwagi lub prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych lub naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem [adres e-mail kontaktowy] lub [numer telefonu kontaktowy]. Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji i wsparcia.

Ta Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie Ci jasnych wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach naszej działalności. Dziękujemy za wybór naszych usług i zaufanie, które nam wykazujesz.

20. Ważność Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych w firmie ProGiewont. Jej cele obejmują zapewnienie przejrzystości, ochrony prywatności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

21. Przyjęcie Polityki Prywatności

 

Korzystając z naszych usług, w tym odwiedzając naszą stronę internetową, nabywając nasze produkty lub nawiązując z nami kontakt, potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz na nią zgodę.

Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem naszego zobowiązania do ochrony Twoich danych osobowych i szanowania Twojej prywatności. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą firmę.

22. Kontakt związany z Polityką Prywatności

 

Jeśli masz pytania, uwagi lub prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych lub naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: [wggiewont@gmail.com]. Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji i wsparcia.

 

23. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie ProGiewont jest Jan Bocheńczak. Możesz się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: [adres e-mail Inspektora Ochrony Danych].

Ta Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie Ci jasnych wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach naszej działalności. Dziękujemy za wybór naszych usług i zaufanie, które nam wykazujesz.

24. Ważność i Aktualizacje Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych w firmie ProGiewont. Jej cele obejmują zapewnienie przejrzystości, ochrony prywatności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

25. Przyjęcie Polityki Prywatności

 

Korzystając z naszych usług, w tym odwiedzając naszą stronę internetową, nabywając nasze produkty lub nawiązując z nami kontakt, potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz na nią zgodę.

Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem naszego zobowiązania do ochrony Twoich danych osobowych i szanowania Twojej prywatności. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą firmę.

bottom of page